Тера Дрил ООД – сондажи за вода, пиезометри, геоложки проучвания

С какво се занимаваме

Фирма „Тера Дрил” - ООД гр. Стара Загора е специализирана в областта на сондирането, инженерно и хидрогеоложките проучвания, полевите и лабораторни изпитания необходими за хидротехническото, промишлено и гражданско строителство. Специалистите, работещи във Фирмата са с дългогодишен опит, придобит при работата им в Мини “Марица изток” и “Минпроект”-ЕАД.

Дружеството има собствена производствена база и разполага с 4 броя различни автосонди, оборудване за изграждане на сондажи и полеви хидравлични изпитания, машина и оборудване за полеви геомеханични тестове, и други машини и апарати, необходими за извършване на качествени услуги.
Go to Сондажи за вода

Сондажи за вода

Почти на всякъде в България има вода.

Go to Оборудване на сондажи

Оборудване на сондажи

Спазвайки правилата за оборудване на сондажи Вие си гарантирате дълъг срок на експлоатация на сондажа с минимални разходи!

Go to Проучвателни сондажи

Проучвателни сондажи

Бързо и точно опознаване на терена в дълбочина

Go to Геоложки проучвания

Геоложки проучвания

Ядково проучвателно сондиране; SPT; DPT; лабораторни изследвания; Изготвяне на геоложки доклад

Обхват на услугите

Ние предлагаме нашите услуги в цялата страна.
Нашите услуги

Без допълнително заплащане на транспортните разходи в градовете: Стара Загора, Хасково, Димитровград, Казанлък, Маглиж, Чирпан, Сливен, Нова Загора и прилежащите към тях общини
Сондажи за вода.
Геоложки проучвания
Хидро-геоложки проучвания
Пиезометри и пиезометрични системи.
Провеждане на полеви тестове: SPT (стандартен пенетрационен тест), DPH (динамична пенетрация), CPT (статична пенетрация).
Водочерпение с компресор.
Водочерпене с помпи.
Водоснабдителни сондажи.
Водопонизителни системи.
Хоризонтални сондажи.
Пневмоударни сондажи.
Сондажи за изграждане на термопомпени инсталации.
Укрепване на изкопи и основи. Изливни пилоти.
Проекти и геоложки доклади.

За връзка с нас

може да зададете вашите въпроси като попълните формата за контакт с нас