07/04/2017

Цени

СОНДИРАНЕ
мерна ед. Цена,лв.*
от до
Проучвателни сондажи м.л. 30 80
Водоснабдителни сондажи м.л. 40 120
Пиезометри м.л. 30 80
Хоризонтални сондажи м.л. 20 100
Пневмоудърни сондажи м.л. 8 12
Изливни пилоти м.л. 50 150
Сондажи за термопомпи сондажи м.л. 40 80
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛЕВИ ТЕСТОВЕ
мерна ед. Цена,лв.*
от до
CPT (Статична пенетрация) бр. 50 80
SPT(Стандартен пенетрационен тест) м.л. 50 70
SPT , DPH(Динамична пенетрация) м.л. 50 70
Водочерпене с компресор час 30 70
Водочерпене с помпа час 5 20
ЛАБОРАТОРНИ РАБОТИ
мерна ед. Цена,лв.*
от до
Земни проби бр. 60 220
Водни проби бр. 30 300
ПРОЕКТИ
мерна ед. Цена,лв.*
Проект за водоснабдителен сондаж бр. 20% от цената на полевите
работи минимум 700 лв
Проект за водоползване бр. 20% от цената на полевите
работи минимум 700 лв
Геоложки доклад бр.
Транспортни разходи
мерна ед. Цена,лв.*
При разстояние до обекта 50км лв/км 0
При разстояние до обекта над 50км от базата в гр. Стара Загора лв/км 2 лв на км.

 

* Посочените цени са ориентировъчни. Точна цена се формира за конкретен обект.