07/04/2017

Често задавани въпроси

Има ли вода в моя имот?

Да в България има вода навсякъде, но на различни дълбочини и с различни дебити. Най-лесно ще си отговорите на този въпрос като огледате съседните имоти и каквото е положението при тях такова ще е и при вас.
Ние даваме прогнозна оценка за наличието на води базирана на геоложка и хидрогеоложка карта на цялата страна + нашия дългогодишен опит.

Трябва ли да имам разрешение за изграждане на сондаж?
При сондаж за лично ползване – се уведомява кметството на населеното място.
При сондаж за лично ползване в район с минерални извори – се иска съгласието на съответната басейнова дирекция .
При сондаж за стопански цели – е необходимо разрешение за строеж издадено по специален ред от МОСВ (Министерство на околната среда и водите).

Какво съдържа един сондаж?
Сондажен отвор /дупка/ с определен диаметър PVC тръба с диаметър по малък от сондажния отвор, филтърни тръби от PVC, утайник от същата PVC тръба, филцова засипка на пространството между PVC тръбата и стената на сондажния отвор.