07/04/2017

Геоложки проучвания

Геоложки проучвания – спазвайки законовата уредба всеки проектант преди да започне проектирането трябва да се запознае с геоложките условия на терена ние предлагаме пълен набор от инженерногеоложки услуги.

  • Ядково проучвателно сондиране
  • SPT(Standard Penetration Test) статична пенитрация
  • DPT (Dynamic Penetration Test) динамична пенитрация
  • Вземане на лабораторни изследвания на почва и вода и изследването им в акредитирани лаборатории
  • Изготвяне на геоложки доклад

 

<назад